Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg-Novi raspisao je konkurs za dodjelu studentskih stipendija i nagrada za studijsku 2018/19. godinu, po kojem će biti dodijeljena nagrada najboljem studentu završne godine studija, kao i stipendije za najuspješnije studente iz Herceg Novog.
Pravo na nagradu imaju najuspješniji studenti završne godine studija koji su u toku svih prethodnih godina imali indeks uspjeha 10. Ukoliko više kandidata ima isti uspjeh, prednost će imati kandidat koji je tokom školovanja imao više priznanja na takmičenjima iz znanja, raznim sportskim, kulturnim i socio-humanitarnim akcijama.
Stipendije za studijsku 2018/19. godinu Opština će dodijeliti studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija, kao i master akademskih i primijenjenih studija koji su položili sve ispite iz prethodne godine i postigli prosječnu ocjenu 9,00. Stipendija se dodjeljuje za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno, za deset mjeseci studijske godine, bez obaveze vraćanja.
Pravo na stipendiju imaju, prema unaprijed propisanim uslovima, studenti koji su crnogorski državljani i imaju prebivalište u Herceg Novom ili su lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u opštini Herceg Novi.
Osobe sa invaliditetom, pripadnici romske zajednice, korisnici materijalnog obezbjeđenja, kao i studenti koji su tokom prethodnog školovanja odlukom nadležnog Centra za socijalni rad upućeni kao djeca bez roditeljskog staranja u JU Dječji dom“Mladost“ Bijela, mogu ostvariti pravo na stipendiju bez obzira na prosjek ocjena iz prethodne godine, a u skladu sa navedenim uslovima.
Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 10. oktobrom 2018. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu na konkurs (koja se nalazi u pisarnici Opštine Herceg Novi i na sajtu Opštine) potrebno je ispuniti i zajedno sa traženom dokumentacijom predati neposredno na pisarnici Opštine Herceg Novi ili poslati poštom na adresu: Opština Herceg Novi, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje,Trg Maršala Tita 2 Herceg Novi.
Sve uslove i potrebna dokumenta za prijavu, kao i ostali detalji Konkursa mogu se preuzeti sa sajta Opštine.