Obavještavaju se studenti da će u subotu, 17.11.2018. godine u 12h u okviru predavanja iz predmeta Strateški menadžment turističke destinacije, gostujuće predavanje održati gospodin Nikola Milić, vlasnik i direktor hotelske grupacije “Casa del Mare” (koja upravlja sa pet malih i butik hotela na nivou turističkih destinacija Herceg Novi i Kotor), a koji će govoriti o raznim segmentima menadžmenta i poslovanja kada su mali i butik hoteli u pitanju kao i o njihovoj povezanosti sa ostalim stejkholderima na nivou destinacije.

Studenti koji budu prisustvovali gostujućem predavanju, ostvariće 2 boda.