U Crnoj Gori je 15.01.2019. počela realizacija VII kruga Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca, gdje su u tri bokeljske opštine zaposlena 254 visokoškolca od toga je najveći broj njih zaposlen na nivou opštine Herceg Novi – 104, zatim u Kotoru – 84, i u Tivtu – 66.

Na Fakultetu za menadžment program stručnog osposobljavanja započela su tri diplomirana studenta osnovnih studija: Katarina Kraljević, Milena Radović i Marko Draganić, koji će tokom narednih devet mjeseci imati priliku da se upoznaju sa načinom poslovanja visokoškolske institucije i usavrše svoja znanja i vještine koji će im koristiti kasnije u karijeri.