Obavještavaju se studenti da će 2. aprila 2019. godine u 17h, u okviru predavanja iz predmeta Kontrola i  revizija, gostujući predavač biti mr Danijela Dimovski Jović, direktor revizorske kuće ERNST & YOUNG MONTENEGRO D.O.O. koja je dio kompanije  ERNST & YOUNG, jedne od najpriznatijih revizorskih kuća na globalnom nivou.