Počinje još jedan, tradicionalni marketing izazov 2019, Fakulteta za menadžment! Ove godine u fokusu nam je brendiranje destinacije, i to baš destinacije Herceg Novi.

Očekujemo da osmislite brend koncept, prezentaciju svih pozitivnih atributa brend destinacije Herceg Novi. Koje su to jedinstvene asocijativnosti i atraktivnosti, odnosno konkretne koristi koje turisti ostvare nakon boravka u Herceg Novom, a vežu ih upravo za ovaj brend?

Da li vam se dopada imidž brenda Herceg Novog, da li je dovoljno prepoznat i izgrađen? Koja bi trebala biti uloga lokalne turističke organizacije?

Izaberite temu sa aspekta nekog od vidova turizma. Kako razumijete brend Herceg Novi fokusirajući zdravstveni turizam (Institut Dr Simo Milošević), da li ga dodatno brendirati događajima (Praznik Mimoze), da li orijentacija treba da bude elitni, jahting turizam (Porto Novi, Kumbor), kulturno-istorijski turizam ili ste ipak bliži konceptu ruralnog-agro turizma.