Dana 16. maja 2019. godine, dekan doc. dr Irena Petrušić i prodekan za nastavu doc. dr Nikša Grgurević su u ime Fakulteta za menadžment Herceg Novi potpisali Protokol o poslovno tehničkoj saradnji sa Univerzitetom za poslovni inženjering i menadžment iz Banja Luke. Ispred Univerziteta PIM, Protokol su potpisali prorektor za naučno-istraživački rad doc. dr Dejan Kojić i prorektor za nastavu prof. dr Mladen Ivić.

Sporazum predviđa saradnju u oblasti razmjene nastavnika i studenata; zajedničkim naučno-istraživačkim projektima; izboru u akademska zvanja; zajedničkog organizovanja i učešća na seminarima i naučnim skupovima i još mnogo drugih oblasti koje će doprinjeti razvoju visokog obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

Stoga nam je zadovoljstvo da najavimo VII MEĐUNARODNU KONFERENCIJU O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU – STED 2019, koju organizuje Univerzitet PIM Banja Luka, dok su  koorganizatori – Fakultet za menadžment Herceg Novi, Tehnički univerzitet Kluj-Napoca i Sjeverni univerzitetski centar u Baia Mare iz Rumunije. Konferencija će se održati u Trebinju od 8 do 9. novembra, 2019. godine

Detaljnije informacije o konferenciji možete pogledati ovdje.