Obavještavaju se svi zainteresovani da će u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i obrazovanje, u petak 31. maja u 12:00h biti predstavljena Strategija za mlade Opštine Herceg Novi, na Fakultetu za menadžment.

Usvajanjem Strategije za mlade LPAM 2019-2022., Opština Herceg Novi je prvi put dobila formalni dokument, koji će poslužiti kao vodilja pri utvrđivanju ciljeva, mjera i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou radi ostvarivanja interesa mladih. Prisutnima će Strategiju predstaviti Sekretarka Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Аna Zambelić Pištalo, Jadranka Orlandić Samostalni savjetnik za omladinsku politiku i Vesna Vukašinović iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.