NVO “Novi Razvoj” uz podršku Opštine Herceg Novi organizuje seminar na temu ”Mladi i EU projekti” koji će se održati na Fakultetu za menadžment Herceg Novi od 28. oktobra 2019. godine. Cilj projekta je jačanje kadrovskih kapaciteta mladih za pripremu i pisanje EU projekata.

Teme seminara:
– EU projekti i njihovi elementi
– Pristupi logičkog okvira
– Logička matrica
– Realizacija projekta
– Modeli finansijske podrške
– Primjeri dobre prakse

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti na e-mail Studentskog Parlamenta: studentskiparlament@fm-hn.com. Broj mjesta je ograničen.