Ambasador NR Kine u Crnoj Gori Liu Jin bio je danas u radnoj posjeti Fakultetu za menadžment. Ispred Fakulteta su ga dočekali dekan Fakulteta za menadžment doc.dr Irena Petrušić, prodekan za nastavu doc.dr Nikša Grgurević i doc.dr Jovana Jovanović, a posjeti je prisustvovala i direktorica Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, Milena Đukanović, kao i predstavnici Studentskog parlamenta i polaznici kursa kineskog jezika na Fakulteta za menadžment. Osim o kursevima koji se već treću godinu za redom održavaju na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom, sa ambasadorom je bilo riječi u pravcu produbljivanja saradnje između Fakulteta i visokoobrazovnih institucija NR Kine, kao i promovisanja kineske kulture u Boki.
Nakon tromjesečnog kursa u zimskom, kao i tromjesečnog kursa u ljetnjem semestru, polaznici imaju mogućnost da polažu nacionalne standardizovane testove kineskog jezika – HSK i HSKK, koji se ocjenjuju u Pekingu, odsjeku u Ministarstvu prosvjete – Hanban, pa su kao takvi priznati ne samo u Kini, nego širom svijeta.