Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Hotelski menadžment održati u utorak 21.11.2017. godine s početkom u 15h. Odbrana seminarskih radova studenata zakazana je za utorak 28.11.2017. godine s početkom u 15h.

Obavještavaju se studenti da će se odbrana seminarskih radova iz predmeta Osnovi menadžmenta održati u srijedu 29.11.2017. godine s početkom u 10h u terminu vježbi.

Obavještavaju se studenti II godine osnovnih studija da će se predavanja iz predmeta Relacione baze podataka održati u ponedeljak 20.11.2017. godine s početkom u 11h, umjesto srijedu 22.11.2017. godine.

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Menadžment u javnom sektoru održati 17.11.2017. godine sa početkom u 16.30h.

Obavjestavaju se studenti III godina osnovnih studija smjer TH, da se predavanja iz Hotelskog menadzmenta zakazana za danas odlazu do daljnjeg. Studenti ce blagovremeno biti obavjesteni o novom terminu.

Obavještavaju se studenti da se predavanja iz predmeta Osnovi menadžmenta odlažu za 15.11.2017. godine u 10h, umjesto 14.11.2017. godine.

Obavještavaju se studenti da se predavanja iz predmeta Engleski jezik III odlažu za ponedeljak 20.11.2017. godine u 13h, umjesto 14.11.2017. godine.

Obavještavaju se studenti da će u subotu, 09.12.2017. godine u 12h u okviru predavanja iz predmeta Strateški menadžment turističke destinacije, gostujuće predavanje  održati gospodin Nikola Milić, vlasnik i direktor hotelske grupacije “Casa del Mare” (koja upravlja sa pet malih i butik hotela na nivou turističkih destinacija Herceg Novi i Kotor), a koji će govoriti o raznim segmentima menadžmenta i poslovanja kada su mali i butik hoteli u pitanju kao i o njihovoj povezanosti sa ostalim stejkholderima na nivou destinacije.

Obavještavaju se studenti da će se u okviru predavanja na predmetu Bankarsko poslovanje dana 27.11.2017.godine u 18h održati gostujuće predavanje gospodina Vladimira Raičevića, direktora agencije Ipsos Montenegro, na temu “Istraživanje tržišta i trendovi u bankarskom sektoru u Crnoj Gori”.

Agencija Ipsos između ostalog bavi se istraživanjem zadovoljstva potrošača u uslužnom sektoru, preciznije i u finansijskom, odnosno bankarskom sektoru.

Obavještavaju se studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističih i magistarskih studija da je rok za uplatu IV rate za školarinu 10. novembar 2017. godine. 

Uplatnice je potrebno predati u Studentskoj službi Fakulteta.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.