Obavještavaju se studenti da će se odbrana seminarskih radova iz predmeta Osnovi menadžmenta održati u srijedu 29.11.2017. godine s početkom u 10h u terminu vježbi.

Obavještavaju se studenti da se predavanja iz predmeta Osnovi menadžmenta odlažu za 15.11.2017. godine u 10h, umjesto 14.11.2017. godine.

Obavještavaju se studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističih i magistarskih studija da je rok za uplatu IV rate za školarinu 10. novembar 2017. godine. 

Uplatnice je potrebno predati u Studentskoj službi Fakulteta.

Obavještavaju se studenti osnovnih akademskih studija da su obavezni da izmire sva dugovanja prema Fakultetu zaključno sa 10. oktobrom (III rata) kako bi stekli pravo izlaska na I kolokvijum.
Uplatnice je potrebno predati u Studentskoj službi Fakulteta.

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Osnovi ekonomije održati u četvrtak 26.10. u 10h, umjesto 24.10.2017. godine.

Obavještavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da se organizuje posjeta Osnovnom sudu u Herceg Novom u petak 20.10. i ponedeljak 23.10. u 8:30h, kao dio praktične nastave iz predmeta Poslovno pravo. Studenti su obavezni da prilikom posjete ponesu svoje lične karte.

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će se predavanja i vježbe iz Engleskog jezika I održati u srijedu 25.10.2017. godine sa početkom u 10h.

 

 

Obavještavaju se diplomirani studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističkih i magistarskih studija da će se Svečana dodjela diploma održati u petak 20.10.2017. godine u 11h na Fakultetu za menadžment. Studenti su obavezni da potvrde prisustvo dodjeli diploma do ponedeljka 16.10.2017. godine i dostave uplatnice Studentskoj službi Fakulteta.

Naknade za izradu diploma su sledeće: osnovne studije 60e, specijalističke studije 70e i magistarske studije 90e.

Obavještavaju se studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističih i magistarskih studija da je rok za uplatu III rate za školarinu 10. oktobar 2017. godine. 

Uplatnice je potrebno predati u prostoriji Studentske službe Fakulteta.

ECDL sertifikati

03/10/2017

Rezultat slika za ecdl

Poštovani,

Kao akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od  strane ECDL (European Computer Driving License) fondacije, Fakultet za menadžment Herceg Novi predano radi na (opštoj) informatičnosti svojih polaznika kao i građanstva uopšte.

S tim u vezi sa zadovoljstvom Vas obavještavamo o činjenici da je Fakultet za menadžment u Herceg Novom, od 2/10/2017 postao akreditovani centar za obuku i rad na računaru po sistemu ECDL.

ECDL unapređuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unapređuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru predstavljajući sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta.

Primjenom ECDL-a, nastavni program Fakulteta za menadžment Herceg Novi obuhvata softverske programe koji se najčešce koriste u svakodnevnom radu po najnovijoj verziji ECDL Syllabusa 4.0.

U savremeno opremljenoj, kompjuterizovanoj učionici polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od četiri modula:

Kurs je intenzivan i podrazumijeva 10 radnih dana po 3 školska časa, pri čemu su 2 časa predviđena za predavanja, dok je treći čas svakog dana rezervisan za praktične vježbe.

Cijena kursa za sva 4 modula je 300 Eura.

Polaganje modula se zakazuje u terminu koji odgovara kandidatima, a nakon uspješno položenog ispita kadidati dobijaju ECDL indeks i sertifikat.

Napomena:

Studenti Fakulteta za menadžment koji od školske 2017/2018 godine slušaju i polože ispit iz predmeta Informacione tehnologije u menadžmentu sa ocjenom A (odličan), B (vrlodobar) i C (dobar) imaju pravo da apliciraju za dobijanje ECDL indeksa i sertifikata, s obzirom da su predavanja i vježbe organizovana po uputstvima ECDL i to po cijeni od 80 eura.

Studenti Fakulteta za menadžment mogu pohađati kurs po cijeni od 50%, tj. (150 eura)

Za realizaciju kursa potrebno je oformljivanje grupe od minimum 10 polaznika.

Prijava na telefon: +382 (0)31 332 900

E-mail: studentskasluzba@fm-hn.com

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.