Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Hotelski menadžment održati u utorak 21.11.2017. godine s početkom u 15h. Odbrana seminarskih radova studenata zakazana je za utorak 28.11.2017. godine s početkom u 15h.

Obavjestavaju se studenti III godina osnovnih studija smjer TH, da se predavanja iz Hotelskog menadzmenta zakazana za danas odlazu do daljnjeg. Studenti ce blagovremeno biti obavjesteni o novom terminu.

Obavještavaju se studenti da će se u okviru predavanja na predmetu Bankarsko poslovanje dana 27.11.2017.godine u 18h održati gostujuće predavanje gospodina Vladimira Raičevića, direktora agencije Ipsos Montenegro, na temu “Istraživanje tržišta i trendovi u bankarskom sektoru u Crnoj Gori”.

Agencija Ipsos između ostalog bavi se istraživanjem zadovoljstva potrošača u uslužnom sektoru, preciznije i u finansijskom, odnosno bankarskom sektoru.

Obavještavaju se studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističih i magistarskih studija da je rok za uplatu IV rate za školarinu 10. novembar 2017. godine. 

Uplatnice je potrebno predati u Studentskoj službi Fakulteta.

Obavještavaju se studenti III godine osnovnih studija da će se odbrana seminarskih radova iz predmeta Carinsko poslovanje održati u petak 17.11.2017. godine u 15h.

Obavještavaju se studenti III godine osnovnih studija da će se predavanja iz predmeta Osiguranje održati u petak 10.11.2017. godine s početkom u 15h, umjesto 07.11.2017. godine.

Obavještavaju se studenti osnovnih akademskih studija da su obavezni da izmire sva dugovanja prema Fakultetu zaključno sa 10. oktobrom (III rata) kako bi stekli pravo izlaska na I kolokvijum.
Uplatnice je potrebno predati u Studentskoj službi Fakulteta.

Obavještavju se studenti III godine osnovnih studija smjer PCO, da će se predavanja iz predmeta Carinsko  poslovanje održati u petak 27.10. u 15h i subotu 28.10.2017. godine s početkom u 10h.

Obavještavaju se diplomirani studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističkih i magistarskih studija da će se Svečana dodjela diploma održati u petak 20.10.2017. godine u 11h na Fakultetu za menadžment. Studenti su obavezni da potvrde prisustvo dodjeli diploma do ponedeljka 16.10.2017. godine i dostave uplatnice Studentskoj službi Fakulteta.

Naknade za izradu diploma su sledeće: osnovne studije 60e, specijalističke studije 70e i magistarske studije 90e.

Obavještavaju se studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističih i magistarskih studija da je rok za uplatu III rate za školarinu 10. oktobar 2017. godine. 

Uplatnice je potrebno predati u prostoriji Studentske službe Fakulteta.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.