Mailing lista Profesora i saradnika

PREDMETPROFESOR/SARADNIKMAILING LISTA
Osnovi ekonomijeProf. dr Vlado G. Vukasovićvlado.g.v@t-com.me

Poslovno pravoProf. dr Miodrag Vuković
Mr Dijana Dragišić
miodrag.vukovic@skupstina.me
dijana.dragisichn@gmail.com
Osnovi menadžmentaProf. dr Siniša Kusovac
Mr Sanja Peruničić
kusovacs@gmail.com
sanja.perunicic@live.com

SociologijaDoc. dr Milo Lučić
post. dipl. Momir Dragićević
milo.lucic@mfa.gov.me
dmomir@t-com.me

Engleski jezik IDoc. dr Irena Bilafer
irta2@t-com.me
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.