Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAKSUBOTA
Maj 22-27
PraznikPraznikPreduzetništvo
početak u 10h
Menadžersko računovodstvo
početak u 10h
Informacione tehnologije
početak u 12.00h
Uslužni menadžment
početak u 10.00h
Maj 29-Jun03
Engleski jezik II
početak u 10h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.