Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 18-22
Sociologija
Početak u 10.00h
Osnovi menadžmenta
Početak u 10h
Poslovno
pravo

Početak u 15.30h
Osnovi ekonomije
Početak u 10h
Engleski jezik I
Početak u 10h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.