I kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Oktobar
30-3 Novembar
Engleski jezik I
09.00-09.45h

Osnovi menadžmenta
09.00-09.45h

Osnovi ekonomije
09.00-09.45h

Sociologija
09.00-09.45h
Poslovno pravo
15.30-16.15h

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.