II kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK

Maj 08-12
Engleski jezik II
10.00-11.00h

Uslužni menadžment
10.00-11.00h
Preduzetništvo
10.00-11.00h
Menadzersko računovodstvo
10.00-11.00h

Maj 15-19
Informacione tehnologije
11-12.00h-I GRUPA
12.00-13.00H-II GRUPA

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.