II kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK

Decembar 04-08
Engleski jezik I
09.00-09.45h

Osnovi menadžmenta
09.00-09.45h
Osnovi ekonomije
10.00-10.45h
Poslovno pravo
15.30-16.15h

Decembar 11-15
Sociologija
10.00-10.45h

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.