Popravni kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Decembar 11-15
Engleski jezik I
10.00-10.45h
Osnovi menadžmenta
10.00-10.45h

Poslovno pravo
16.00-16.45h
Sociologija
10.00-10.45h

Osnovi ekonomije
10.00-10.45h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.