Raspored predavanja

 PONEDUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
Septembar
18-23
Osnovi menadžmenta-Pr
(Prof. dr Siniša Kusovac)
10-13.30h
Osnovi menadžmenta-Vj
(Mr Sanja Peruničić)
10-11.45h
Poslovno
pravo-Pr

(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
15.30-19h

Septembar
25-30

Poslovno pravo-Pr
(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
15.30-17.15h
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Oktobar
02-07
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Osnovi menadžmenta-Pr
(Prof. dr Siniša Kusovac)
10-13.30h
Osnovi menadžmenta-Vj
(Mr Sanja Peruničić)
10-11.45h
Oktobar
09-14
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Osnovi ekonomije-Pr
(Prof. dr Vlado Vukasović)
10-13.30h
Osnovi ekonomije-Pr
(Prof. dr Vlado Vukasović)
10-13.30h
Osnovi ekonomije-Vj
10-13.30h
Poslovno pravo-Vj
(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
15.30-17.15h
Oktobar
16-21
Sociologija-Pr
(Doc.dr Milo Lučić)
10-13.30h
Sociologija-Pr
(Doc.dr Milo Lučić)
10-13.30h
Osnovi menadžmenta-Pr
(Prof. dr Siniša Kusovac)
10-13.30h
Osnovi menadžmenta-Vj
(Mr Sanja Peruničić)
10-11.45h
Poslovno
pravo-Pr

(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
15.30-19h

Oktobar
23-28
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Engleski j. - Pr i Vj

(Doc. dr Irena Bilafer)
13-15.45h
Osnovi ekonomije-Pr
(Prof. dr Vlado Vukasović)
10-13.30h

Poslovno pravo-Pr
(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
15.30-17.15h
Oktobar
30-4 Novembar
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Osnovi menadžmenta-Pr
(Prof. dr Siniša Kusovac)
10-13.30h
Osnovi menadžmenta-Vj
(Mr Sanja Peruničić)
10-11.45h
Sociologija-Vj
(post.dipl.Momir Dragićević)
10-13.30h
Sociologija-Pr
(Doc.dr Milo Lučić)
10-13.30h
Sociologija-Pr
(Doc.dr Milo Lučić)
10-13.30h
Novembar
06-11
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Osnovi ekonomije-Pr
(Prof. dr Vlado Vukasović)
10-13.30h
Osnovi ekonomije-Vj
10-13.30h
Poslovno pravo-Vj
(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
16.30-18.15h
Novembar
13-18
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Osnovi menadžmenta-Pr
(Prof. dr Siniša Kusovac)
10-13.30h
Osnovi menadžmenta-Vj
(Mr Sanja Peruničić)
10-11.45h
Poslovno
pravo-Pr

(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
15.30-19h

Novembar
20-25
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Osnovi ekonomije-Pr
(Prof. dr Vlado Vukasović)
10-13.30h
Poslovno
pravo-Pr

(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
15.30-17.15h

Novembar
27-2 Decembar
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Osnovi menadžmenta-Vj
(Mr Sanja Peruničić)
10-11.45h
Decembar
04-09
Engleski j. - Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Osnovi ekonomije-Pr
(Prof. dr Vlado Vukasović)
10-13.30h
Osnovi ekonomije-Vj
11-14.30h
Poslovno
pravo-Vj

(Prof.dr Miodrag Vuković/ Mr Dijana Dragišić)
16.30-18.15h

Sociologija-Pr
(Doc.dr Milo Lučić)
09-12.30h
Decembar
11-16
Sociologija-Vj
(post.dipl.Momir Dragićević)
10-13.30h
Poslovno pravo-Vj
(Mr Dijana Dragišić)
12.00-13.45h

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.