Mailing lista Profesora i saradnika

PREDMETPROFESOR/SARADNIKMAILING LISTA
Finansijski menadžmentDoc. dr Nikša Grgurević
Mr Marko Radojičić
niksagrgurevic@t-com.me
marko.radojicic78@gmail.com
MarketingProf. dr Dragan Klarić
Mr Luka Uskoković
dklaric@t-com.me
Luka.Uskokovic@ckb.me
Monetarana
ekonomija
Doc. dr Vasilije Kostić
post. dipl. Duško Milanović
stvasilije@yahoo.com
mil.dusko@gmail.com
Relacione baze podatakaProf. dr Sonja Pravilovićksonja@t-com.me
Engleski jezik IIIDoc. dr Irena Bilafer
irta2@t-com.me
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.