Popravni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Januar 15-19
Engleski jezik III
Početak u 11h
Marketing
Početak u 15h
Finansijski menadžment
Početak u 10h
Januar 22-26
Monetarna ekonomija
Početak u 10h
Relacione baze podataka
Početak u 10h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.