Popravni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 15-19
Elektronsko poslovanje-Publisher
početak u 12h
Jun 05-09
Engleski jezik IV
početak u 11h
Organizacija preduzeća
početak u 15h
Održivi razvoj
početak u 10h
Strategijski menadžment
početak u 10h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.