Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 18-22Finansijski menadžment
Početak u 10h
Relacione baze podataka
Početak u 10h
Marketing
Početak u 15h
Monetarna ekonomija
Početak u 10h
Engleski jezik III
Početak u 11h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.