Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
MAJ
15-19
Elektronsko poslovanje-Publisher
početak u 12h
MAJ
22-26
PRAZNIKPRAZNIKOrganizacija preduzeća
početak u 15h
Održivi razvoj
početak u 10h
Strategijski menadžment
početak u 10h
MAJ
29-JUN02
Engleski jezik IV
početak u 12h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.