I kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAK SRIJEDAČETVRTAK PETAK
Oktobar 30-3 Novembar
Monetarna ekonomija
09.00-09.45h
Engleski jezik III
09.00-09.45h
Finansijski menadžment
15.00-15.45h
Relacione baze podataka
Grupa A
09.00-09.45h
Grupa B
09.50-10.35h
Marketing
09.00-09.45h

Raspored grupa za I kolokvijum iz predmeta Relacione baze podataka možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.