II kolokvijum

 PONEDELJAK UTORAK SRIJEDAČETVRTAKPETAK
Maj
08-12
Engleski jezik IV
11.00-12.00h
Organizacija preduzeća
10.00-11.00h
Strategijski menadžment
10.00-11.00h
Održivi razvoj
10.00-11.00h
Elektronsko poslovanje
12.30-13.30h

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.