II kolokvijum

 PONEDELJAK UTORAK SRIJEDAČETVRTAKPETAK
Decembar
04-08
Monetarna ekonomija
09.00-09.45h
Engleski jezik III
09.00-09.45h
Relacione baze podataka
09.00-09.45h
Marketing
09.00-09.45h
Finansijski menadžment
09.00-09.45h

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.