Popravni kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
MAJ 15-19
Elektronsko poslovanje
10.00-11.00h
Organizacija preduzeća
10.00-11.00h
Engleski jezik IV
11.00-12.00h
Održivi razvoj
10.00-11.00h
Strategijski menadžment
10.00-11.00h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.