Popravni kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 11-15
Engleski jezik III
11.00-11.45h
Monetarna ekonomija
10.00-10.45h
Marketing
10.00-10.45h
Relacione baze podataka
10.00-10.45h
Finansijski menadžment
15.00-15.45h

Napomena:

Obavještavaju se studenti da u terminu popravnog kolokvijuma mogu polagati I i II kolokvijum.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.