Raspored predavanja

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Septembar
18-22
Monetarna ekonomija – Pr
(Doc.dr Vasilije Kostić)
10-13.30h
Monetarna ekonomija – Pr
(Doc.dr Vasilije Kostić)
10-13.30h
Monetarna ekonomija – Vj
(post. dipl.
Duško Milanović)
10-13.30h
Septembar
25- 29
Relacione baze podataka-Pr
(Prof.dr Sonja Pravilović)
10-13.30h
Relacione baze podataka-Pr
(Prof.dr Sonja Pravilović)
10-13.30h
Relacione baze podataka-Vj
10-13.30h
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
13-15.45h
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
13-15.45h
Oktobar
02-06
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Marketing-Pr
(Prof. dr Dragan Klarić)
15-18.30h
Marketing-Pr
(Prof. dr Dragan Klarić)
15-18.30h
Marketing-Vj
(Mr Luka Uskoković)
10-13.30h
Oktobar
09-13
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Finansijski menadžment-Vj
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Finansijski menadžment-Pr
(Doc. dr Nikša Grgurević)
10-13.30h
Finansijski menadžment-Pr
(Doc. dr Nikša Grgurević)
10-13.30h
Oktobar
16-20
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Monetarna ekonomija – Pr
(Doc.dr Vasilije Kostić)
10-13.30h
Monetarna ekonomija – Pr
(Doc.dr Vasilije Kostić)
10-13.30h
Monetarna ekonomija – Vj
(post. dipl.
Duško Milanović)
10-13.30h
Oktobar
23-27
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Relacione baze podataka-Pr
(Prof.dr Sonja Pravilović)
10-13.30h
Relacione baze podataka-Pr
(Prof.dr Sonja Pravilović)
10-13.30h
Relacione baze podataka-Vj
10-13.30h
Oktobar
30-3 Novembar
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Marketing-Pr
(Prof. dr Dragan Klarić)
16-19.30h
Marketing-Pr
(Prof. dr Dragan Klarić)
15-18.30h
Marketing-Vj
(Mr Luka Uskoković)
10-13.30h
Novembar
6-10
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Finansijski menadžment-Vj
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Finansijski menadžment-Pr
(Doc. dr Nikša Grgurević)
10-13.30h
Finansijski menadžment-Pr
(Doc. dr Nikša Grgurević)
10-13.30h
Novembar
13-17
Monetarna ekonomija – Pr
(Doc.dr Vasilije Kostić)
10-13.30h
Monetarna ekonomija – Pr
(Doc.dr Vasilije Kostić)
10-13.30h
Monetarna ekonomija – Vj
(post. dipl.
Duško Milanović)
10-13.30h
Novembar
20-24
Relacione baze podataka-Pr
(Prof.dr Sonja Pravilović)
11-12.45h
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
13-14.45h
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Relacione baze podataka-Pr
(Prof.dr Sonja Pravilović)
10-13.30h
Relacione baze podataka-Vj
10-13.30h
Novembar
27-1 Decembar
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Marketing-Pr
(Prof. dr Dragan Klarić)
15-18.30h
Marketing-Pr
(Prof. dr Dragan Klarić)
15-18.30h
Marketing-Vj
(Mr Luka Uskoković)
10-13.30h
Decembar
04-08
Engleski j. – Pr i Vj
(Doc. dr Irena Bilafer)
10-12.45h
Finansijski menadžment-Vj
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Finansijski menadžment-Pr
(Doc. dr Nikša Grgurević)
10-13.30h
Finansijski menadžment-Pr
(Doc. dr Nikša Grgurević)
10-13.30h

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.