Mailing lista Profesora i saradnika

PREDMETPROFESOR/SARADNIKMAILING LISTA
Bankarsko poslovanjeProf.dr Ivo Županovićivozup@t-com.me
OsiguranjeProf. dr Radenko Purić
Mr Vanja Vukašinović
radenko.puric51@gmail.com
vanja.vukasinovic@lo.co.me
Poslovne komunikacijeProf. dr Mitar Lutovac
Mr Marko Radojičić
gsmmitar@gmail.com
marko.radojicic78@gmail.com
Menadžment kvalitetom uslugaProf. dr Sonja Pravilovićksonja@t-com.me
Carinsko poslovanjeProf. dr Sreten Grebović
post. dipl. Milena Ilić
sretengrebovic@yahoo.com
milenailic09@gmail.com
Hotelski menadžmentProf. dr Silvana Đurašević
Msc Mira Jovanović
silvanadj@t-com.me
jovanovicmira34@gmail.com
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.