Popravni ispit

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Januar 15-19Poslovne komunikacije
Početak u 15h
Osiguranje
Početak u 15h
Januar 22-26Bankarsko poslovanje
Početak u 16.30h
Menadžment kvalitetom usluga
Početak u 15h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Januar 15-19Carinsko poslovanje
Početak u 15h
Osiguranje
Početak u 15h
Januar 22-26Poslovne komunikacije
Početak u 15h
Menadžment kvalitetom usluga
Početak u 15h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Januar 15-19Poslovne komunikacije
Početak u 15h
Osiguranje
Početak u 15h
Hotelski menadžment
Početak u 15h
Januar 22-26Menadžment kvalitetom usluga
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.