Završni ispit

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
MAJ 1-5PraznikPraznikKontrola i revizija
Početak u 16.00h
Međunarodne finansije
Početak u 13h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
MAJ 1-5PraznikPraznikPoresko knjigovodstvo i evidencija
Početak u 15h
MAJ 8-12Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Početak u 15h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
MAJ 01-05PraznikPraznikPoslovanje turističkih agencija
Početak u 15h
Marketing u turizmu
Početak u 15h

 

 

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.