Završni ispit

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 18-22Bankarsko poslovanje
Početak u 17h
Osiguranje
Početak u 10h
Menadžment kvalitetom usluga
Početak u 15h
Poslovne komunikacije
Početak u 15h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 18-22Osiguranje
Početak u 10h
Menadžment kvalitetom usluga
Početak u 15h
Poslovne komunikacije
Početak u 15h
Carinsko poslovanje
Početak u 15h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 18-22Hotelski menadžment
Početak u 15h
Osiguranje
Početak u 10h
Menadžment kvalitetom usluga
Početak u 15h
Poslovne komunikacije
Početak u 15h

 

 

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.