I kolokvijum

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Oktobar 30-3 Novembar
Osiguranje
14.00-15.00h
Menadžment kvalitetom usluga
14.00-15.00h
Poslovne komunikacije
15.00-16.00h
Bankarsko poslovanje
15.00-16.00h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Oktobar 30-3 Novembar
Carinsko poslovanje
14.00-15.00h
Osiguranje
14.00-15.00h
Menadžment kvalitetom usluga
14.00-15.00h
Poslovne komunikacije
15.00-16.00h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Oktobar 30-3 Novembar
Hotelski menadžment
14.00-15.00h
Osiguranje
14.00-15.00h
Menadžment kvalitetom usluga
14.00-15.00h
Poslovne komunikacije
15.00-16.00h

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.