I kolokvijum

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
MART 27-31
Kontrola i revizija
15-16.00h
Međunarodne finansije
15-16.00h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
MART
27-31
Poresko knjigovodstvo i evidencija
15.00-16.00h
Osiguranje u transpornoj djelatnosti
15.00-16.00h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
MART
27-31
Poslovanje turističkih agencija
15.00-16.00h
Marketing u turizmu
15.00-16.00h

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.