II kolokvijum

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 04-08
Osiguranje
14.00-15.00h
Menadžment kvalitetom usluga
14.00-15.00h
Poslovne komunikacije
14.00-15.00h
Bankarsko poslovanje
14.00-15.00h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 04-08
Carinsko poslovanje
14.00-15.00h
Osiguranje
14.00-15.00h
Menadžment kvalitetom usluga
14.00-15.00h
Poslovne komunikacije
14.00-15.00h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 04-08Hotelski menadžment
14.00-15.00h
Osiguranje
14.00-15.00h
Menadžment kvalitetom usluga
14.00-15.00h
Poslovne komunikacije
14.00-15.00h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.