Popravni kolokvijum

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 11-15Osiguranje
15.00-16.00h
Menadžment kvalitetom usluga
15.00-16.00h
Poslovne komunikacije
15.00-16.00h
Bankarsko poslovanje
15.00-16.00h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 11-15Osiguranje
15.00-16.00h
Menadžment kvalitetom usluga
15.00-16.00h
Poslovne komunikacije
15.00-16.00h
Carinsko poslovanje
15.00-16.00h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Decembar 11-15Hotelski menadžment
15.00-16.00h
Osiguranje
15.00-16.00h
Menadžment kvalitetom usluga
15.00-16.00h
Poslovne komunikacije
15.00-16.00h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.