Raspored predavanja

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Septembar
18-22
Bankarsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Bankarsko poslovanje-Vj
16-19.30h
Septembar
25-29
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje – Vj
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Prof. dr Mitar Lutovac)
15-18.30h
Oktobar
02-06
Bankarsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Oktobar
09-13
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h
Oktobar
16-20
Oktobar
23-27
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje – Vj
(Mr Vanja Vukašinović)
15-15.45h
Bankarsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Bankarsko poslovanje-Vj
16-19.30h
Oktobar
30-3 Novembar
Bankarsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Prof. dr Mitar Lutovac)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
16-19.30h
Poslovne komunikacije -Vj
15-18.30h
Novembar
06-10
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Novembar
13-17
Bankarsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Bankarsko poslovanje-Vj
16-19.30h
Novembar
20-24
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje – Vj
15-18.30h
Novembar
27-1 Decembar
Bankarsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Decembar
04-08
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h

 

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Septembar
18-22
Hotelski menadžment-Pr
(Prof. dr Silvana Đurašević)
15-18.30h
Septembar
25-29
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje - Vj
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Prof. dr Mitar Lutovac)
15-18.30h
Oktobar
02-06
Hotelski menadžment-Pr
(Prof. dr Silvana Đurašević)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Oktobar
09-13
Hotelski menadžment-Vj
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h
Oktobar
16-20
Hotelski menadžment-Pr
(Prof. dr Silvana Đurašević)
15-18.30h
Hotelski menadžment-Vj
15-18.30h
Oktobar
23-27
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje - Vj
15-18.30h
Oktobar
30-3 Novembar
Hotelski menadžment-Pr
(Prof. dr Silvana Đurašević)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Prof. dr Mitar Lutovac)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Vj
15-18.30h
Novembar
06-10
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Novembar
13-17
Novembar
20-24
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Hotelski menadžment-Pr
(Prof. dr Silvana Đurašević)
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje - Vj
15-18.30h
Novembar
27-1 Decembar
Hotelski menadžment-Pr
(Prof. dr Silvana Đurašević)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Decembar
04-08
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
Septembar
18-22
Carinsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Sreten Grebović/post.dipl. Milena Ilić)
15-18.30h
Carinsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Sreten Grebović/post.dipl. Milena Ilić)
10-13.30h
Septembar
25-29
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje-Vj
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Prof. dr Mitar Lutovac)
15-18.30h
Oktobar
02-06
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Oktobar
09-13
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h
Oktobar
16-20
Oktobar
23-27
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje-Vj
15-18.30h
Carinsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Sreten Grebović/post.dipl. Milena Ilić)
15-18.30h
Carinsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Sreten Grebović/post.dipl. Milena Ilić)
10-13.30h
Oktobar
30-3 Novembar
Poslovne komunikacije -Pr
(Prof. dr Mitar Lutovac)
15-18.30h
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Poslovne komunikacije - Vj
15-18.30h
Novembar
06-10
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Novembar
13-17
Carinsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Sreten Grebović/Mr Nevenka Nikolić)
15-18.30h
Carinsko poslovanje-Pr
(Prof. dr Sreten Grebović/Mr Nevenka Nikolić)
15-18.30h
Novembar
20-24
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Osiguranje-Vj
15-18.30h
Novembar
27-1 Decembar
Poslovne komunikacije -Pr
(Mr Marko Radojičić)
15-18.30h
Decembar
04-08
Osiguranje – Pr
(Prof.dr Radenko Purić/
Mr Vanja Vukašinović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Pr
(Prof. dr Sonja Pravilović)
15-18.30h
Menadžment kvalitetom usluga-Vj
15-18.30h

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.