Popravni kolokvijum

1.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta “Kontrola i revizija” možete pogledati ovdje.

2.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta “Marketing u turizmu i hotelijerstvu” možete pogledati ovdje.

3.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta “Osiguranje u transportnoj djelatnosti” možete pogledati ovdje.

4.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta “Međunarodne finansije” možete pogledati ovdje.

5.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta “Poslovanje turističkih agencija” možete pogledati ovdje.

6.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta “Poresko knjigovodstvo i evidencija” možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.