Završni rad

Napomena za izradu završnog rada:

  • Student može sam predložiti temu za završni rad (diplomski rad), a predmetni nastavnik da je, ukoliko bude odobrena, uvrsti u ovaj spisak.
  • Nakon položenog posljednjeg ispita, student može provjeriti u nadležnoj službi Fakulteta eventualne neusklađenosti u ličnom evidencionom kartonu, pri čemu je neophodno da ima kompletiranu dokumentaciju (lična dokumentacija, potvrda i dnevnik prakse i sl.) i poslije toga pristupiti predaji završnog rada u potrebnom broju primjeraka (3 primjerka – jedan primjerak tvrdi povez i dva primjerka meki povez). Student je obavezan da dostavi rad Studentskoj službi u elektronskoj formi na CD-u. Takođe, neophodno je da student izmiri sva dugovanja prema Fakultetu i uplati naknadu 60 eura za pristup odbrani i izradi diplome.
  • Izgled naslovne strane završnog rada možete pogledati ovdje.
  • Uputstva za izradu prve unutrašnje strane završnog rada, kako je precizirano u Statutu Fakulteta za menadžment, možete pogledati ovdje.
  • Osnovne elemente završnog rada možete pronaći ovdje.
  • Prilikom odbrane završnog rada obavezna je Power Point prezentacija veličine od 7 do 10 slajdova, a vrijeme izlaganja je 15 min.

 

Ukupan spisak tema za završni, specijalistički i magistarski rad možete pogledati ovdje. 

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.