Završni rad

Napomena za izradu završnog rada:

 

 • Student može sam predložiti temu za završni rad (diplomski rad), a predmetni nastavnik da je, ukoliko bude odobrena, uvrsti u ovaj spisak.
 • Nakon položenog posljednjeg ispita, student može provjeriti u nadležnoj službi Fakulteta eventualne neusklađenosti u ličnom evidencionom kartonu, pri čemu je neophodno da ima kompletiranu dokumentaciju (lična dokumentacija, potvrda i dnevnik prakse i sl.) i poslije toga pristupiti predaji završnog rada u potrebnom broju primjeraka (3 primjerka – jedan primjerak tvrdi povez i dva primjerka meki povez). Student je obavezan da dostavi rad Studentskoj službi u elektronskoj formi na CD-u. Takođe, neophodno je da student izmiri sva dugovanja prema Fakultetu i uplati naknadu 60e za pristup odbrani i izradi diplome.
 • Kada izabere temu i nakon odobrenja od strane predmetnog nastavnika, student je dužan da popunjenu prijavu preda nadležnoj službi Fakulteta. Prijavu student može preuzeti  ovdje.
 • Izgled naslovne strane završnog rada možete pogledati ovdje.
 • Uputstva za izradu prve unutrašnje strane završnog rada, kako je precizirano u Statutu Fakulteta za menadžment, možete pogledati ovdje.
 • Osnovne elemente završnog rada možete pronaći ovdje.
 • Prilikom odbrane završnog rada obavezna je Power Point prezentacija veličine od 7 do 10 slajdova, a vrijeme izlaganja je 15 min!

 

 

 Spisak tema za završni ispit :

 • Teme za završni rad – predmet Bankarsko poslovanje i Kontrola i revizija pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Monetarna ekonomija pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Održivi razvoj pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Marketing pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Uslužni menadžment i Poslovne komunikacije pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Osiguranje pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Hotelski menadžment i Poslovanje turističkih agencija pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Marketing u turizmu pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Međunarodne finansije pogledati ovdje.
 • Teme za završni rad – predmet Carinsko poslovanje pogledati ovdje.

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.