Uprava i administracija

Dekan
Prof. dr Sonja Pravilović
Tel: +382 67 513 420
E – mail:  dekan@fm-hn.com
               ksonja@t-com.me

Prodekan

Prof. dr Ivo Županović
E-mail: ivozup@t-com.me

prodekan@fm-hn.com

 
Rukovodilac studentske službe
mr Sanja Peruničić
Tel: +382 31 332 900   +382 68 551 640
E – mail:  studentskasluzba@fm-hn.com
fmhnstudentskasluzba@gmail.com

 

Studentski Parlament
Tel: +382 31 332 900
E – mail:  studentskiparlament@fm-hn.com
Web: http://www.fm-hn.com/studenti/studentski-parlament

 

Služba za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove
Bencom DOO – Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge
Herceg Novi Tel: +382 31 331 860

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.