Mailing lista Profesora i saradnika

PredmetProfesorE-mail  
Strateški menadžment turističke destinacijeProf. dr Ivo Županovićivozup@t-com.me
Menadžment u javnom sektoruDoc. dr Jovan Spaićjspaic015@gmail.com
Međunarodni menadžmentDoc. dr Vasilije Kostićstvasilije@yahoo.com
Upravljanje projektimaDoc. dr Nikša Grgurević
niksagrgurevic@t-com.me
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.