Nastavni materijali

STRATEŠKI MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

 


MENADŽMENT U JAVNOM SEKTORU

 


MEĐUNARODNI MENADŽMENT

Predavanja 1

Predavanja 2

Ispitna pitanja

Pitanja za kolokvijum

Teme za seminarske radove


UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.