Popravni ispit

 PONEDELJAKUTORAK SRIJEDAČETVRTAK PETAK
APRIL 24-29Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Početak u 15h
Međunarodni menadžment
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.