Popravni ispit

 PONEDELJAKUTORAK SRIJEDAČETVRTAK PETAK
Februar 05-09Međunarodni menadžment
Početak u 15h
Strateški menadžment turističke destinacije
Početak u 16h
Upravljanje projektima
Početak u 15h
Menadžment u javnom sektoru
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.