Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
April 10-15Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Početak u 16h
Međunarodni menadžment
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.