I kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK

Mart
27-01 April

Međunarodni menadžment
15h-16h
Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
16h-17h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.