Kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK SUBOTA

Decembar
04-09


Upravljanje projektima
14h-15h

Decembar
18-23


Strateški
menadžment turističke destinacije
15h-16h

Decembar
25-30


Menadžment u javnom sektoru
15h-16h
Međunarodni menadžment
15h-16h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.