Raspored predavanja

 

Ul. Norveška 2, Igalo, 85 347
Tel.: 031/332-900;
fmhnstudentskasluzba@gmail.com
www.fm-hn.com
 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
Oktobar
09-14
Upravljanje projektima
(Doc. dr Nikša Grgurević)
15-18.30h
Strateški menadžment turističke destinacije
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Strateški menadžment turističke destinacije
(Prof. dr Ivo Županović)
10-13.30h

Upravljanje projektima
(Doc. dr Nikša Grgurević)
14-17.30h
Oktobar
16-21
Menadžment u javnom sektoru
(Doc.dr Jovan Spaić)
16.30-20.00h
Menadžment u javnom sektoru
(Doc.dr Jovan Spaić)
10-13.30h
Oktobar
23-28
Oktobar 30-04 NovembarMeđunarodni menadžment
(Doc. dr Vasilije Kostić)
15-18.30h
Međunarodni menadžment
(Doc. dr Vasilije Kostić)
15-18.30h
Novembar
06-11
Upravljanje projektima
(Doc. dr Nikša Grgurević)
15-18.30h
Strateški menadžment turističke destinacije
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Strateški menadžment turističke destinacije
(Prof. dr Ivo Županović)
10-13.30h

Upravljanje projektima
(Doc. dr Nikša Grgurević)
14-17.30h
Novembar
13-18
Menadžment u javnom sektoru
(Doc.dr Jovan Spaić)
16.30-20.00h
Menadžment u javnom sektoru
( Doc.dr Jovan Spaić)
10-13.30h
Novembar
20-25
Međunarodni menadžment
(Doc. dr Vasilije Kostić)
15-18.30h
Međunarodni menadžment
(Doc. dr Vasilije Kostić)
15-18.30h
Novembar
27-01 Decembar
Decembar
04-09
Upravljanje projektima
(Doc. dr Nikša Grgurević)
15-18.30h
Strateški menadžment turističke destinacije
(Prof. dr Ivo Županović)
16-19.30h
Strateški menadžment turističke destinacije
(Prof. dr Ivo Županović)
10-13.30h
Upravljanje projektima
(Doc. dr Nikša Grgurević)
14-17.30h
Decembar
11-16
Menadžment u javnom sektoru
( Doc.dr Jovan Spaić)
15-18.30h
Menadžment u javnom sektoru
(Doc.dr Jovan Spaić)
10-13.30h
Decembar
18-23
Međunarodni menadžment
(Doc. dr Vasilije Kostić)
15-18.30h
Međunarodni menadžment
(Doc. dr Vasilije Kostić)
15-18.30h

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.