Popravni ispit

  1. Rezultate popravnog ispita iz predmeta Međunarodni menadžment možete pogledati ovdje.
  2. Rezultate popravnog ispita iz predmeta Metodologija izrade naučno istraživačkog rada možete pogledati ovdje.
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.