I kolokvijum

  1. Rezultat prvog kolokvijuma iz predmeta “Međunarodni menadžment” možete pogledati ovdje.
  2. Rezultat prvog kolokvijuma iz predmeta “MONIR” možete pogledati ovdje.

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.