Specijalistički rad

Napomene i tehničke smjernice za izradu specijalističkog rada:

  • Nakon položenog posljednjeg ispita, student može provjeriti u nadležnoj službi Fakulteta eventualne neusklađenosti u ličnom evidencionom kartonu, pri čemu je neophodno da ima kompletiranu dokumentaciju i poslije toga pristupiti predaji završnog rada u potrebnom broju primjeraka (3 primjerka – jedan primjerak tvrdi povez i dva primjerka meki povez). Student je obavezan da dostavi rad Studentskoj službi i u elektronskoj formi na CD-u. Takođe, neophodno je da student izmiri sva dugovanja prema Fakultetu i uplati naknadu 70 eura za pristup odbrani i izradi diplome.
  • Primjer izgleda naslovne strane možete pogledati ovdje.
  • Primjer za izradu prve unutrašnje strane specijalističkog rada možete pogledati ovdje.
  • Tehničko uputstvo  o cjelokupnom specijalističkom radu možete pogledati ovdje.
  • Prilikom odbrane završnog rada obavezna je Power Point prezentacija veličine od 10 do 15 slajdova, a vrijeme izlaganja je 15 min.

 

Ukupan spisak tema za završni, specijalistički i magistarski rad možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.