Aktuelne stipendije

Pisanje Curriculum Vitae (CV):

Europass CV je standard u pisanju biografije, propisan 2002. godine. Cilj mu je da poveća transparentnost kvalifikacije kandidata/studenta prilikom konkurisanja za posao/stipendiju. Predviđeno je da sadrži informacije sa opisom stečenog radnog iskustva, vještina i obrazovanja, sa svom pratećom dokumentacijom.

Europass CV obrazac na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

Europass CV obrazac na maternjem jeziku možete pogledati ovdje.

Jezički pasoš predstavlja dopunu Europass biografije-CV-a i pruža pregled svih jezika kojima se služite u većoj ili manjoj mjeri. Jezički pasoš možete pogledati ovdje.

Instrukcije za pisanje biografije možete pogledati ovdje.

Pisanje motivacionog pisma:

Motivaciono pismo je dokument koji uvijek prati Vašu biografiju (CV). Njegova svrha je da predstavi Vašu motivaciju i razloge zbog kojih aplicirate za posao/stipendiju.

Instrukcije za pisanje motivacionog pisma možete pogledati ovdje.

Aktuelne stipendije

Stipendije stranih vlada koje objavljuje Ministarstvo prosvjete Crne Gore možete pratiti ovdje.


Stipendije i konkurse koje objavljuje Ministarstvo nauke Crne Gore možete pratiti ovdje.


Stipendije “British Scholarship Trust-a” za studijsku 2018/2019. godinu

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će britanska fondacija „British Scholarship Trust“, za akademsku 2018/2019. godinu, dodijeliti izvjestan broj stipendija kvalitetnim kandidatima iz Crne Gore, u trajanju od 1 do 3 mjeseci. Stipendije su namijenjene za postdiplomska usavršavanja/istraživanja iz svih oblasti, a prednost će imati kandidati koji rade na doktorskim programima u Crnoj Gori, a kojima bi boravak u Velikoj Britaniji koristio u izradi doktorske teze.

Poželjno je da kandidati već imaju uspostavljen kontakt sa stručnjacima sa nekog od britanskih univerziteta koji su izrazili spremnost da ih prime. Period realizacije ovih stipendija je oktobar 2018 – oktobar 2019. godine.

Uslovi:

 • Kandidati treba da imaju manje od 30 godina na dan 1. oktobar 2018. godine;
 • Akademska dostignuća;
 • Dobro znanje engleskog jezika;
 • Značaj teme usavršavanja za dalji rad kandidata.

 

Za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu: lidija.ercegovic@mps.gov.me, na telefon broj: +382 (0) 20 410 189, ili doći u Ministarstvo prosvjete. Dosijea 5 do 6 najboljih kandidata biće proslijeđena Fondaciji koja će konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeti tokom maja 2018. godine. 

Prijavni formulari se mogu preuzeti i ovdje.


Konkurs Opštine Herceg Novi za dodjelu studentskih stipendija za studijsku 2017/18. godinu

Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport Opštine Herceg Novi objavljuje Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za studijsku 2017/18. godinu i poziva sve studente koji ispunjavaju uslove da se prijave.

Prema Odluci o stipendiranju studenata poslije završene prve godine studija, pravo na stipendiju mogu da ostvare studenti koji imaju status redovnih studenata u javnim ustanovama visokog obrazovanja koje imaju svojstvo registrovanih licenciranih ustanova Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a imaju prebivalište u opštini Herceg-Novi.

Redovni studenti po Odluci mogu da ostvare pravo na stipendiju ako su na prethodnoj godini studija položili sve ispite predviđene planom i programom za tu godinu sa prosječnom ocjenom iznad 8,5 i nemaju obnovljenu godinu tokom studija.

Korisnik studentske stipendije obavezuje se da ukoliko mu bude obezbjeđeno zaposlenje na području Opštine Herceg-Novi u sektoru javnih preduzeća, opštinskih organa uprave, radi onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

Ukoliko stipendista ne prihvati obavezu iz Rješenja o dodjeli stipendije obavezuje se da vrati primljenu stipendiju u punom iznosu, nakon zaposlenja, u vremenu za koje je i primao stipendiju.

Dana 05.10.2017.godine počinje rok za podnošenje zahtjeva i traje do 19.10.2017. godine. Neblagovremeno podnijeti zahtjevi se neće razmatrati.

Sve dodatne informacije možete pogledati na sledećem linku:

http://www.hercegnovi.me/sr/2016-03-25-04-24-46/2014-03-01-15-57-52/2361-2017-18


Velika Britanija-otvoren Konkurs za Chevening stipendije, ak. 2018-2019. godina

Obavještavamo sve zainteresovane da je otvoren Konkurs za britanske Chevening stipendije za akademsku 2018/2019. godinu, za kandidate iz Crne Gore.

Rok za prijavljivanje je 7. novembar 2017. godine do 12:00 sati (prema GMT-griničko srednje vrijeme).

Chevening stipendije su dio globalnog programa stipendiranja Vlade Velike Britanije. Program se odnosi na postdiplomske studije u Velikoj Britaniji, a finansira ga britansko Ministarstvo spoljnih poslova sa svojim partnerskim organizacijama.

Chevening stipendije pokrivaju sve troškove i namijenjene su talentovanim profesionalcima koji su budući lideri. Dodjeljuju se za jednu akademsku godinu, za master nivo, za studiranje na bilo kojem od vodećih britanskih univerziteta.

Detaljne informacije o ovim stipendijama, aplikacione formulare, uputstvo za apliciranje i kontakt detalje, zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet adresi Ambasade Velike Britanije u Podgorici: www.ukinmontenegro.fco.gov.uk  ili www.chevening.org/montenegro.


Slovačka-nacionalni stipendijski program za 2017-2018. godinu

Obavještavamo zainteresovane kandidate o mogućnosti konkurisanja za stipendije koje Vlada Slovačke dodjeljuje u okviru Nacionalnog programa stipendija za podršku mobilnosti, namijenjenih studijskim  i istraživačkim boravcima, tokom ljetnjeg semestra  akademske 2017/2018. godine.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. oktobar 2017. godine do 16 sati, po centralno-evropskom vremenu.

Prijave se podnose online, na internet stranici www.stipendia.sk odnosno www.scholarships.sk .

Ovaj stipendijski program Slovačke Republike osmišljen je kao podrška mobilnosti za inostrane studente, student doktorskih studija, univerzitetske profesore, istraživače i umjetnike, omogućavajući im boravak na slovačkim univerzitetima i slovačkim istraživačkim organizacijama. Studenti i doktoranti mogu aplicirati i za dodatak za putne troškove.

Ovaj Program finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovačke.

Sljedeći rok za podnošenje aplikacija  biće 30. april 2018. godine, za stipendije u akademskoj 2018/2019. godini.

Za dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi sa ovim Programom, načinom konkurisanja, kao i ostalim detaljima, zainteresovani kandidati se mogu obratiti direktno administratoru, gospodinu Lukáš Marcin-u,  na:  lukas.marcin@saia.sk .

Ovdje možete preuzeti skenirani letak o ovom programu.


Otvoreni dani nauke – Revija istrazivackih projekata studenata

Ministarstvo nauke u okviru festivala “Otvoreni dani nauke” (9 – 11. oktobar) planira aktivnost promocije istraživačkog i kreativnog obrazovanja, putem organizacije revije istraživačkih projekata srednjoškolaca i studenata. Revija je jedinstvena prilika da projekti realizovani u toku prethodne školske / studijske godine putem vannastavnog istraživanja učenika / studenata i mentorstva nastavnika budu predstavljeni široj publici, što doprinosi promociji učenika, studenata i nastavnika, u skladu sa Strategijom rada s darovitim učenicima i Strategijom mladih.
Škole i fakulteti (osnovne studije) mogu da predlože po jedan istaknuti učenički odnosno studentski projekat, koji je na istraživački i kreativan način obradio neku predmetnu oblast. Dodatno, predloge projekata mogu da kandiduju i profesori – mentori učenika i studenata. Imajući u vidu da je važan način obrade teme, u konkurenciju može da uđe bilo koja predmetna oblast.

Format predlaganja projekta
Video-snimak (dozvoljeni su snimci amaterskom, odnosno telefonskom kamerom) prezentacije projekta, koju izlaže učenik / student u trajanju od 15 – 20 minuta, potrebno je poslati Ministarstvu nauke (branka.zizic@mna.gov.me, putem WeTransfera).

Na početku snimka potrebno je navesti sledeće:

 • ime i prezime učenika / studenta,
 • školu / fakultet,
 • ime i prezime nastavnika / mentora.

Snimci se zatim postavljaju na You-Tube stranicu “Dani nauke” i veb sajt “Portal za nastavnike”. 

Rok za slanje snimaka izlaganja projekata je 25. septembar.

Selekcija projekata za reviju
Komisija, sastavljena od predstavnika Ministarstva nauke, Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo i NVO OMSA, pravi selekciju 20 učeničkih i 20 studentskih projekata koji će biti javno predstavljeni u sklopu festivala. 

Učešće na reviji
Ministarstvo nauke, u saradnji sa partnerima – Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom sporta (i mladih) organizovaće manifestaciju u Omladinskom centru u Podgorici (10. oktobra za učenike i 11. oktobra za studente), na kojoj će izabrani učenici i studenti uživo predstaviti svoje istraživačke projekte. Prezentacija će se vršiti usmeno, uz prateće ppt slajdove, predmete / prototipe / modele koje učenici budu donijeli sa sobom.

Pozivamo profesore da predlože projekte svojih studenata.

Ministarstvo nauke Crne Gore


Grcka – stipendije IKY fondacije za kurseve modernog grckog jezika i kulture, 2017-2018

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je grcka državna fondacija, IKY objavila Konkurs za dodjelu stipendija strancima za učenje savremenog grčkog jezika i kulture.

Kandidati treba da podnesu svoje prijave,  zajedno sa ostalom traženom dokumentacijom, posredstvom Ambasade Grčke, ili elektronski na adresu: foreigners@ikz.gr

Aplikacioni formulari se mogu preuzeti od Ambasade Grčke, ili sa internet stranice: www.iky.gr

Krajnji rok za prijavljivanje je 11. septembar 2017. Godine.

Za sva dodatna pojašnjenja i informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti na sljedeću adresu:

Ambasada Ambasada Republike Grčke, Atinska 4, 81000 Podgorica

Kontakt osobe u Ambasadi Republike Grčke: Snežana Vukčević i Ana Klikovac

Kontakt telefon u Ambasadi: 00382 20 655 544

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.


Konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2017/18. godinu – Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Ministarstvo prosvjete raspisalo je Konkurs za dodjelu 300 stipendija najboljim studentima za studijsku 2017/2018. godinu. Od ukupno 300 stipendija, 200 će pripasti studentima koji produžavaju pravo na stipendiju, dok je 100 rezervisano za studente koji prvi put konkurišu. 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su najbolji na drugoj i narednim godinama studija, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9.00. 

Prijava za stipendije najboljim studentima može se preuzeti samo elektronski, sa sajta Ministarstva prosvjete. 

Rok za podnošenje dokumenata za dodjelu stipendija najboljim studentima je od 4. septembra do 20. oktobra 2017. godine

Sve dodatne informacije možete pogledati ovdje.


Konkurs za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2017/18. godinu – Ministarstvo prosvjete CG

Ministarstvo prosvjete raspisalo je Konkurs za dodjelu 3.400 studentskih kredita za studijsku 2017/2018. studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja. 

Od ukupnog broja studentskih kredita predviđenih za studijsku 2017/2018. godinu, 860 kredita će biti dodijeljeno studentima prve godine osnovnih studija i to: 770 kredita studentima prve godine osnovnih studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 90 kredita studentima prve godine osnovnih studija na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, 2.290 kredita studentima starijih godina studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 250 kredita studentima starijih godina koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore.

Pravo na studentski kredit mogu ostvariti studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program. 

Od ove godine prijava za dodjelu studenskih kredita za studente koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnosi se isključivo elektronski preko Portala elektronske uprave, na adresu: www.euprava.me 

Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i u papirnoj formi dokumenta. 

Rok za podnošenje zahtjeva elektronski preko Portala eUprave za sve korisnike je od 4. septembra do 20. oktobra 2017. godine. 

Sve dodatne informacije možete pogledati ovdje.


Otvoren konkurs za Telenor forum mladih 2017.

Kompanija Telenor poziva mlade ljude da se prijave za učešće na petom po redu Forumu mladih, koji i ove godine Telenor grupa organizuje u saradnji sa Nobelovim centrom za mir.

Za učešće se mogu prijaviti kandidati koji imaju između 20 i 28 godina, još uvijek studiraju ili su nedavno završili fakultet, odlično govore i pišu na engleskom jeziku i imaju ideju kako bi se neko društveno značajno pitanje moglo riješiti uz pomoć digitalnih tehnologija. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem sajta www.telenor.com/youthforum, tako što će svoju biografiju i kratko motivaciono pismo poslati najkasnije do 15. jula.

Na Forumu učestvuju po dva kanidata iz svake zemlje u kojoj Telenor posluje, širom Evrope i Azije. Forum počinje 8. decembra u Oslu, kada će učesnici biti podijeljeni u timove i dobiti zadatke na kojima će raditi tokom godine. Naredno okupljanje očekuje ih sljedeće godine u Bangkoku, gdje će predstaviti svoja digitalna rješenja za globalne izazove.

Prošlogodišnji kandidati radili su na pronalaženju digitalnih rješenja za klimatske promjene, nezaposlenost, rodnu ravnopravnost, mentalno zdravlje i obrazovanje za izbjeglice. U tome im pomažu mentori, eksperti iz različitih oblasti, koji rade u međunarodnim organizacijama, kao što su UNICEF i Crveni krst.

Telenor Forum mladih je jednogodišnji program, osmišljen sa ciljem da se mladim ljudima pruži prilika da doprinesu globalnim društvenim promjenama.


Grcka – stipendije za dodiplomske i postdiplomske studije, ak. 2017-2018

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Direktorat za prosvjetne i kulturne poslove Ministarstva vanjskih poslova Grčke objavilo Konkurs za stipendije za dodiplomske i postdiplomske studije, u akademskoj 2017/2018. godini, na grčkim univerzitetima i tehnološkim institutima.

Kompletne aplikacije treba podnijeti, najkasnije do četvrtka, 21. jula 2017. godine, na sljedeću adresu:

Ambasada Republike Grčke

Atinska 4, 81000 Podgorica

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa ovim programu, rokovima i uslovima za dobijanje ovih stipendija, kao i pratećoj dokumentaciji koju treba podnijeti, zainteresovani kandidati treba da se obrate kontakt osobama u Ambasadi Republike Grčke u Podgorici, na telefon broj: 00382 20 655 544

E-mail adresa: gremb.pod@mfa.gr


Konkurs za sufinansiranje školarine na magistarstkim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu i putnih troškova za studijske boravke u inostranstvu

Ministarstvo prosvjete objavljuje KONKURS za sufinansiranje školarine na  magistarskim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu i putnih troškova za studijske boravke u inostranstvu.

Tekst konkurska možete preuzeti OVDJE.

Prijava za sufinansiranje školarine na magistarskim studijama.doc

Prijava za sufinansiranje školarine na doktorskim studijama.doc

Prijava za sufinansiranje putnih troškova za studijske boravke.doc


Konkurs za CEEPUS stipendije

Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za CEEPUS stipendije za zimski semestar 2017/18.godine.

Konkurs za prijavljivanje u okviru formiranih CEEPUS mreza je otvoren do 15.juna, nakon čega ce biti otvoren konkurs za tzv. freemovere.

Konkurs za CEEPUS stipendije za ljetnji semestar 2017/18. bice otvoren u oktobru mjesecu.

Elektronske prijave se vrše preko sajta www.ceepus.info, gdje se mogu naći detaljne informacije o programu i lista CEEPUS mreža, koje su odobrene u akademskoj 2017/18.godini.


NR Kina-1 stipendija za master studije revizije na Univerzitetu za reviziju u Nanjingu

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Vlada Narodne Republike Kine dodijeliti jednu stipendiju Crnoj Gori, za master studije u oblasti revizije, za akademsku 2017/2018. godinu. Radi se o master programu na engleskom jeziku, u trajanju od dvije godine, na Univerzitetu za reviziju u Nanjingu.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da imaju manje od 35 godina;
 • Da posjeduju bečelor diplomu;
 • Da dobro znaju engleski jezik;
 • Da su u dobrom zdravstvenom stanju.

Organizator Programa pokriva troškove školarine, smještaja, zdravstvenog osiguranja i puta.

Detaljne informacije o stipendijama i načinu prijavljivanja mogu se naći na internet stranici: http://www.csc.edu.cn/studyinchina//

Rok za prijavu je 16. jun 2017. godine, a prijavljivanje se obavlja online, Univerzitetu za reviziju u Nanjingu.

Detaljnu informaciju o proceduri prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji i samoj stipendiji, zainteresovani mogu pogledati ovdje.


SR Njemačka – Međunarodne parlamentarne stipendije, 2018

Njemački savezni parlament, u saradnji sa Slobodnim univerzitetom u Berlinu („Freie Universität Berlin“), Humboltovim univerzitetom u Berlinu („Humboldt-Universität zu Berlin“) i Tehničkim univerzitetom u Berlinu („Technische Universität Berlin“), poziva visoko kvalifikovane mlade kandidate i kandidadtkinje, zainteresovane za politiku i kreiranje demokratske budućnosti  u svojim zemljama, da apliciraju za jednu od međunarodnih parlamentarnih stipendija i provedu pet mjeseci u Berlinu.

Stipendija omogućava upoznavanje njemačkog parlamentarnog sistema i procesa donošenja odluka, kao i sticanje praktičnog iskustva u parlamentarnom radu tokom 13 sedmica rada sa članom Njemačkog parlamenta. Dobitnike ovih stipendija bira nezavisna njemačka komisija.

Krajni rok za apliciranje je 30. jun 2017. godine.

Sve detaljne informacije u vezi sa uslovima i procedurom apliciranja, zainteresovani kandidati mogu naći na internet stranici www.bundestag.de/ips, ili internet stranici Ambasade SR Njemačke u Podgorici: www.podgorica.diplo.de .


Stipendije njemacke fondacije “Konrad Adenauer Stiftung”, 2017-2018

Obavještavamo zainteresovane kandidate da njemačka fondacija “Konrad Adenauer Stiftung” (KAS), u okviru svojih projektnih aktivnosti, realizuje i program stipendiranja talentovanih studenata. U okviru ovog programa, KAS dodjeljuje određeni broj stipendija talentovanim studentima sa crnogorskih univerziteta, kao vid podsticaja njihovim naporima i težnjama da postanu intelektualna elita i odgovorni nosioci demokratskog prosperiteta crnogorskog društva.

Stipendiranje talentovanih studenata KAS nastavlja i u akademskoj 2017/2018. godini tako da zainteresovani kandidati mogu ovdje preuzeti integralni tekst Konkursa za stipendije ovdje.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti gospođi Saniji Šljivančanin, na tel. br.: +381(0)20 234 240/069 073 206, ili na e-mail adresu: kascg@t-com.me

 


Informaciju o stipendijama koje Vlada Republike Italije dodjeljuje crnogorskim drzavljanima, za akademsku 2017/2018. godinu, možete preuzeti ovdje. Integralni tekst Konkursa, na italijanskom jeziku preuzmite ovdje.


Informaciju o stipendijama koje dodjeljuje Vlada Tajlanda možete preuzeti ovdje. Aplikacioni formular možete preuzeti ovdje, Vodič ovdjeinformaciju o ponuđenim programima ovdje.


Informaciju o stipendijama Vlade Hrvatske za 2017/2018 godinu možete pogledati ovdje. Zajedno  sa integralnim tekstom konkursa možete ogledati ovdje.


Informaciju o master i doktorskim programima koje nudi i organizuje ceski centar CERGE-I, za akademsku 2017/2018. godinu, možete pogledati ovdje, a brosuru možete pogledati ovdje.


Više o stipendijama koje dodjeljuje Univerzitet u Atini (Grcka), za jednogodisnji master program u oblasti studija o Jugoistocnoj Evropi, na engleskom jeziku za akademsku 2017/2018. godinu, možete pogledati ovdje i ovdje.


Aktuelnu stipendiju za  Slovačku, objavljenu od strane Nacionalnog stipendijskog programa Vlade Slovacke, za ak. 2017/2018. možete pogledati ovdje. Letak možete pogledati ovdje.


Informaciju o mogucnosti apliciranja za jednogodisnji master program koji ce se realizovati u Španiji, na komercijalnoj osnovi možete pogledati ovdje.


Vlada NR Kine dodjeljuje stipendije kandidatima iz Crne Gore, za akademsku 2017/2018. godinu. Više informacija o ovom programu možete pogledati ovdjeSkenirani flajer možete pogledati ovdje.


Informacija o stipendijama koje Vlada Rumunije dodjeljuje za dodiplomske i postdiplomske studije u ak. 2017/2018. godini

Obavještavamo zainteresovane kandidate da Ministarstvo vanjskih poslova Vlade Rumunije, u saradnji sa rumunskim Ministarstvom nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja dodjeljuje 85 stipendija stranim državljanima, za akademsku 2017/2018. godinu.

Za ove stipendije mogu aplicirati državljani zemalja koje nijesu članice Evropske unije. Strani državljani rumunskog porijekla mogu koristiti druge stipendijske programe Rumunije.

Stipendije se nude za sljedeće nivoe:
a) Dodiplomske studije – Program je namijenjen svršenim srednjoškolcima gimnazije, ili ekvivalentne srednje škole, kao i kandidatima koji traže nastavak studija u Rumuniji. Kompletni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima izabranog fakulteta, a završava se finalnim ispitom (diplomski);
b) Master studije – Program je namijenjen kandidatima koji su završili univerzitetske/postdiplomske studije, traje od 1,5 do 2 godine, a završava se disertacijom;
c) Treći ciklus, doktorske studije – Program je namijenjen kandidatima koji su završili dodiplomske/postdiplomske (master) studije, a traje od 3 do 4 godine, u skladu sa zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se doktorskom tezom. Prijem na doktorske studije uslovljen je prijemnim ispitom.

Oblasti studija: Zainteresovani kandidati mogu aplicirati za sljedeće oblasti: političke i administrativne nauke, studije u oblasti obrazovanja, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, tehnika, nafta i gas, poljoprivreda, veterina, arhitektura, vizuelne umjetnosti.

Jezik studija: Kako bi promovisali rumunski jezik i kulturu, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja Rumunije donijelo je odluku da korisnici ovih stipendija studiraju na rumunskom jeziku. Kandidatima koji ne znaju rumunski nudi se dodatna pripremna godina za učenje rumunskog. Kandidati koji izjave da znaju rumunski, moraju da polažu test iz jezika koji organizuju rumunske institucije visokog obrazovanja, ili moraju da podnesu uvjerenje o znanju rumunskog na nivou B2, u skladu sa zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike.

Aplikacioni dosije mora biti podnijet posredstvom diplomatskih misija. Dosijea poslata poštom, ili direktno Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja, kao i dosijea primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje. Odbijene aplikacije se ne vraćaju.

Potrebna dokumentacija:
1. Propratno pismo koje izdaje diplomatska misija zemlje porijekla akreditovana u Bukureštu, ili Ambasada Rumunije u odnosnoj zemlji.
2. Valjano popunjen Aplikacioni formular Ministarstva vanjskih poslova Rumunije za stipendiju za studije u Rumuniji.
3. Valjano popunjen Aplikacioni formular Ministarstva nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja Rumunije za izdavanje „prihvatnog pisma“ (letter of acceptance) za studije u Rumuniji.
4. Ovjerene kopije dokumenata o realizovanom školovanju (maturska i univerzitetska diploma, ukoliko je potrebno), kao i njihov prevod na rumunski, francuski ili engleski jezik ovjeren od sudskog rumača.
5. Ovjerene kopije prepisa ocjena i njihov ovjeren prevod.
6. Ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih i njegov prevod.
7. Kopija pasoša (prve tri strane).
8. Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da kandidat nije zaražen nekom zaraznom bolešću, ili drugim bolestima koje onemogaćavaju dalje studiranje.
9. CV.
10. Dvije skorije fotografije pasoškog formata.

Zainteresovani kandidati treba da prvo zakažu prijem u Ambasadi Rumunije u Podgorici, na telefon br. (020) 618 040 i da, u zakazanom terminu, podnesu navedenu dokumentaciju.

Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa stipendijama i načinom apliciranja zainteresovani mogu zvati na tel. br. (020) 618 040, kontakt osoba: Loredana Pascu; ili pisati na e-mail adresu: ambs.romania.mne@t-com.me


Ambasada SR Njemačke u Podgorici dodijeljuje stipendije za ljetnje kurseve njemačkog jezika u Bavarskoj

Za ove stipendije se mogu prijaviti studenti (koji su završili prvu godinu studija), kao i mladi istraživači svih akademskih oblasti i koji posjeduju znanje njemačkog jezika (najmanje A2 nivo).

Stipendije pokrivaju troškove pohađanja kursa i boravka, dok putne troskove pokriva sam kandidat.

Zainteresovani kandidati treba da, najkasnije do 20. marta 2017. godine, podnesu sljedeca dokumenta:
• online aplikacioni formular koji se može preuzeti sa internet stranice www.bayhost.de. Odštampan i popunjen formular treba poslati poštom, kao prateći dokument dosijea,
• motivaciono pismo koje se odnosi na vaše učešće na kursu njemačkog jezika u Bavarskoj (1-2 stranice, na njemačkom ili engleskom jeziku),
• tabelarno prikazan CV, na njemačkom ili engleskom jeziku, sa skorijom fotografijom,
• prepis univerzitetskih položenih ispita sa ocjenama,
• dokument koji dokazuje da ste trenutno upisani/ili radite na univerzitetu u matičnoj uemlji (napr.: kopija studentskog indeksa/ili ugovora o radu),
• fotkopija pasoša ili lične karte
• dokument koji dokazuje vaše znanje njemačkog na najmanje A2 nivou (uvjerenje/pismo koje dokazuje da će vaše znanje njemackog biti dovoljno),
• nije obavezno, ali bi bilo dobro poslati dokaz o odrađenoj stručnoj praksi, ili volontiranju, ukoliko imate to iskustvo.

Gore navedenu dokumentaciju, do datog roka, treba poslati poštom na sljedeću adresu:
BAYHOST, Stichwort, Sommersprachkursbwerbung“
UNIVERSITATSSTR. 31
93053 REGENBURG
DEUTSCHLAND

Aplikacije koje budu stigle nakon ovog roka ne mogu biti uzete u razmatranje i biće isključene iz procesa selekcije. U razmatranje se neće uzimati ni nekompletne aplikacije. Neće se razmatrati ni aplikacije poslate elektronski ili faksom, a podnijeta dokumentacija se ne vraća.
Kandidatima se savjetuje da ne stavljaju dokumentaciju u plastične folije. Dovoljno je poslati kopije originala, a navedenu dokumentaciju ne treba ovjeravati ni prevoditi kod sudskog tumača(dovoljan je prevod bez pečata sudskog tumača).

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja, zainteresovani kandidati se mogu obratiti kontakt osobi: gospodja Katrin Döppe, doeppe@bayhost.de.


Stipendije za profesionalno usavršavanje u Njemačkoj 

Pozivamo Vas da se prijavite za programe profesionalnog usavršavanja u Njemačkoj.

Ukoliko ste zainteresovani da započnete svoju karijeru u jednoj od poznatih njemačkih multinacionalnih kompanija, možete se prijaviti za učešće u Programu stipendija njemačke privrede. Program se odnosi na plaćene stručne prakse u trajanju od 3 do 6 meseci. Rok za prijavu je 11. novembar. Više informacija možete naći putem linka: https://www.djindjic-stipendienprogramm.de/

Konkurs za stipendije Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) je otvoren do 15. novembra. Stipendije pokrivaju troškove master studija na jednom od njemačkih univerziteta. Više informacija i mogućnost prijave putem linka: http://www.daad.rs/sr/09877/index.html

Studentska služba Fakulteta za menadžment Vam može pomoći prilikom sastavljanja radne biografije i motivacionog pisma, koji predstavljaju dio prijavne dokumentacije. Za sva dodatna pitanja i zahtjeve možete nam se javiti putem email adrese: fmhnstudentskasluzba@gmail.com.


Konkurs za sufinansiranje magistarskih, doktorskih i postdoktorskih studija koji su Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavili 24. marta možete pogledati ovdje.


Konkurs za Program Stipendija Nemačke Privrede dr Zoran Đinđić 2016

Fondacija dr Zoran Đinđić, u saradnji sa Odborom njemačke privrede za istočnu Evropu i njemačkim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj trinaestu godinu za redom raspisuje konkurs za Program stipendija njemačke privrede dr Zoran Đinđić. Konkurs je namijenjen studentima osnovnih i master studija i diplomcima sa prvim radnim iskustvom.

U okviru programa stipendisti iz zemalja Zapadnog Balkana boraviće od juna sledeće godine nekoliko mjeseci na praksi u najpoznatijim njemačkim preduzećima, kao što su Bosch, Allianz i Commerzbank. Boravak u Njemačkoj omogućava im da se upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih njemačkih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoje buduće radno angažovanje i u svojoj zemlji.

Online prijava traje od 1. oktobra do 15. novembra 2015. godine. Detaljnije informacije o programu i prijavi mogu se naći na web adresi: https://www.djindjic-stipendienprogramm.de/


 

Konkurs za sufinansirenje školarine na magistarskim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu – Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Ministarstvo prosvjete objavilo je Konkurs za sufinansirenje školarine na magistarskim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu za 60 kandidata upisanih na prvu godinu magistarskih studija i 24 kandidata upisanih na prvu godinu doktorskih studija u zemlji i inostranstvu studijske 2014/2015. godine.Kada su u pitanju magistarske studije, Ministarstvo će od ukupno 60 kandidata sufinansirati po 10 kandidata iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, biotehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih nauka, kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidatima će se sufinansirati školarina u iznosu od 500 eura.Za 24 kandidata upisanih na prvu godinu doktorskih studija u zemlji i inostranstvu studijske 2014/2015. godine sufinansiraće se školarina u iznosu od 1.000 eura, i to za po četiri kandidata iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko–tehnoloških, biotehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih nauka, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 16. oktobra 2015. godine. 

Više informacija možete pogledati ovdje.


Konkurs za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2015/2016 – Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Dokumenta će se predavati od 1. septembra do 15. oktobra 2015. godine.

Sve informacije o uslovima dobijanja kredita možete pogledati ovdje.


Konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2015/2016 – Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Rok za podnošenje dokumenata za dodjelu stipendija najboljim studentima za školsku 2015/2016 je od 1. septembra do 15. oktobra 2015. godine.

Sve informacije o uslovima dobijanja stipendija možete pogledati ovdje.


Centralno-evropski program za univerzitetsku razmenu (CEEPUS)

Centralno-evropski program za univerzitetsku razmenu (CEEPUS) otvorio je konkurs za stipendije.

Krajnji rok za prijavu je 15. jun za studente koji se prijavljuju u okviru formiranih CEEPUS mreža za zimski semestar, dok je krajnji rok za letnji semestar 31. oktobar.

Freemover-i se mogu prijaviti od 1. jula.

Cilj CEEPUS programa je podsticaj mobilnosti, kroz obezbeđivanje stipendija za studente osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija i univerzitetske profesore za studijski boravak, kurseve jezika, intenzivne kurseve i studentske ekskurzije u nekoj od zemalja članica CEEPUS programa.

Detaljnije informacije o CEEPUS programu mogu se pronaći ovdje kao i na sajtu www.ceepus.info


Međunarodne parlamentarne stipendije

Njemački Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu nudi stipendije visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope.

Mladim ljudima iz Crne Gore pruža se mogućnost da u toku petomesečnog boravka u Njemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2016. godine upoznaju politički sistem Savezne Republike Njemačke i Evropske unije. Stipendisti će u okviru svoje prakse aktivno učestvovati u radu kancelarije jednog od poslanika Bundestaga i tako se upoznati sa parlamentarnim sistemom i političkim procesom donošenja odluka u Njemačkoj.

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani Crne Gore, imaju dobro znanje njemačkog jezika i koji su rođeni posle 1.marta 1986. godine.

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na www.bundestag.de/ips

Rok za predaju aplikacija je 30. jun 2015. godine.

Profil kandidata:

 • državljani Crne Gore,
 • univerzitetska diploma (završene osnovne/master studije)
 • dobro poznavanje njemačkog jezika (B2 nivo)
 • manje od 30 godina u vreme početka stipendije (rođeni nakon 01. marta 1986.)
 • zainteresovani za rad u oblasti javnog života u svojoj matičnoj zemlji (mediji, acosijacije, društveni servisi)

Rok za prijavu: 30. jun 2015. godine.

Stipendija pokriva mjesečnu novčanu naknadu (500 eura), troškove zdravstvenog osiguranja i osiguranja od odgovornosti, administrativne takse i doprinose, besplatni smeštaj. Troškovi puta do Berlina i nazad biće refundirani.

Više informacija možete pronaći na sledećem linku www.bundestag.de/ips

 

Otvoren drugi krug konkursa za EUROWEB+ stipendije za studente

Obavještavamo sve zainteresovane da je EUROWEB+ mreža za razmenu 10. juna 2015. godine otvorila drugi krug konkursa za stipendije za studente.

Konkurs je otvoren do 24. avgusta 2015. godine.

Više o mogućnostima studiranja i stipendiranja kroz ovu mrežu možete pronaći na sajtu projekta:

KONKURS za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost (stipendije za magistarske, doktorske i postdoktorske studije)

Datum objavljivanja konkursa: 24. april 2015. godine 

Datum zatvaranja konkursa: 6. jul 2015. godine

Svrha Nacionalnog programa stipendija za izvrsnost je izgradnja istraživačkih kapaciteta putem dodjele stipendija za magistarske, doktorske i postdoktorske studije na renomiranim ustanovama visokog obrazovanja i istraživanja u inostranstvu.

Ovaj Program sprovode Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”.Ministarstvo prosvjete realizuje program stipendija za magistarske studije, a Ministarstvo nauke realizuje program stipendija za doktorske i postdoktorske studije. Više informacija možete pogledati ovdje:
http://www.mna.gov.me/vijesti/148321/Konkurs-za-dodjelu-nacionalnih-stipendija-za-izvrsnost.html

POZICIJE ZA ISKUSNE ISTRAŽIVAČE U OKVIRU MARIJA KIRI INDIVIDUALNIH STIPENDIJA – ŠPANIJA

NAUČNOISTRAŽIVAČKE USTANOVE U ŠPANIJI NUDE POZICIJE ZA ISKUSNE ISTRAŽIVAČE U OKVIRU MARIJA KIRI INDIVIDUALNIH STIPENDIJA

Preko 500 naučnoistraživačkih ustanova u Španiji nudi pozicije za iskusne istraživače koji imaju namjeru da se prijave za Marija Kiri poziv za Individualne stipendije.

Zainteresovani kandidati moraju iskazati interesovanje za istraživanjem na nekoj od naučnoistraživačkih ustanova u Španiji, a oblasti istraživanja i sve instrukcije o prijavljivanju možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/if-expressions-of-interests-spanish-host-institutions

Potsjećamo da je Marija Kiri poziv za Individualne stipendije otvoren do 10. septembra 2015. godine, a više informacija o ovom pozivu možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Horizont2020/147081/Marija-Sklodovska-Kiri-Akcije-Objavljen-poziv-za-Individualne-stipendije-za-iskusne-istrazivace-IF.html


Dunavska nagrada za mladog naučnika

Obavještavaju se studenti da je Ministarstvo nauke, istraživanja i ekonomije Austrije objavilo drugi poziv za Dunavsku nagradu za mladog naučnika(Danubius Young Scientist Award) i rok za prijavu produžilo do 17. aprila 2015. godine. Više informacija o ovom pozivu možete pogledati ovdje.

Na sljedećoj web stranici možete preuzeti tekst Konkursa: http://www.drc-danube.org/2015/01/07/danubius-young-scientist-award-2015/ .


WORK & TRAVEL USA

Work & Travel USA program je program medjunarodne kulturne razmjene – Exchange Visitor Program. Ovo je najpopularniji program studentske razmjene. Godisnje oko 100.000 studenata iz cijeloga svijeta ucestvuje na ovom programu. Cilj programa je da stranim studentima omoguci da, za vrijeme ljetnjeg raspusta, borave i putuju po SAD, steknu nove prijatelje i usavrse engleski jezik. Kako bi obezbjedili finansijska sredstva za boravak u SAD, ucesnici programa, koji dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitor Visa), imaju mogucnost da rade studentske poslove iz oblasti turizma, ugostiteljstva, trgovine i drugih uslužnih djelatnosti.

USLOVI ZA UCESCE NA WORK & TRAVEL PROGRAMU

Pravo ucesca na W&T programu imaju iskljucivo STUDENTI sa uredno ovjerenim semestrom, koji redovno polazu ispite i ispunjavaju sledece uslove:
– imaju izmedju 18 i 28 godina starosti

– govore engleski jezik u mjeri potrebnoj za sporazumjevanje

– tolerantni, fleksibilni, prilagodljivi, savjesni, vijredni

Za sve inforamcije o programu, uslovima i ostalom, kontaktirati :

Montconsult doo-Budva Gradski Stadion, Podgorica
tel/fax: 011/2762-790; 2083-963 Mob: 067 230 343

www.karavantravel.org

montconsult@t-com.me

 

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.