Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da će se 15.12.2018. godine u 12h u okviru nastave na predmetu Strateški menadžment turističke destinacije, održati gostujuće predavanje mr Rajka Uskokovića, predsjednika Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i  direktora kompanije Valgo Montenegro, koja se bavi remedijacijom tla i odvoženjem taloga od pjeskarenja brodova, na temu: Valorizacija suprastrukture turističke destinacije na primjeru Brodogradilišta Bijela.

Prisustvo navedenom predavanju će nositi dva poena.