Sekretarijat za kulturu i obrazovanje je na osnovu Odluke o stipendiranju i nagrađivanju raspisao Konkurs za dodjelu stipendija studentima nakon završene prve godine studija.

Pravo konkurisanja su imali studenti koji su imali indeks uspjeha najmanje 9, studenti osobe sa invaliditetom i pripadnici romske zajednice, korisnici materijalnog obezbjeđenja i studenti koji su tokom prethodnog školovanja bili upućeni kao djeca bez roditeljskog staranja u JU Dječiji dom „Mladost“. Na konkurs je pristiglo 76 prijava.

Komisija je razmatrala prispjelu dokumentaciju i dodjelila je 65 stipendija, od kojih su 12 dobili studenti Fakulteta za menadžment:

 1. Danijela Komnenović
 2. Dijana Lepetić
 3. Siniša Veličković
 4. Milica Jelesijević
 5. Dragana Savić
 6. Bojana Klisura
 7. Ivana Mikić
 8. Darko Martinović
 9. Katarina Kraljević
 10. Aleksandra Vučetić
 11. Milena Matović
 12. Nikola Dabović

Konačnu rang listu možete pogledati na ovdje.