U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza i Konkursom za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2018/2019. godinu, Komisija za dodjelu stipendija najboljim studentima, utvrdila je rang listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za najbolje studente za studijsku 2018/2019. godinu i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na istu.

Komisija Ministarstva prosvjete odobrila je stipendije za 283 najbolja studenta za studijsku 2018/19 godinu, među kojima su tri studenata III godine osnovnih studija Fakulteta za menadžment: Dijana Lepetić, Siniša Veličković i Milica Jelesijević.

Rang listu možete preuzeti ovdje.