Fakultet za menadžment Herceg Novi je sertifikovani centar za obuku i ispite, akreditovan od strane ECDL (European Computer Driving License) fondacije. S tim u vezi sa zadovoljstvom Vas obavještavamo o činjenici da Fakultet za menadžment u Herceg Novom, organizuje kurseve obuke na računaru po sistemu ECDL.

ECDL unapređuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unapređuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru predstavljajući sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta, što je od posebne važnosti u izjednačavanju crnogorskih kvalifikacija i diploma sa evropskim i svjetskim.

Nastavni program obuke putem ECDL-a na Fakultetu za menadžment Herceg Novi obuhvata softverske programe koji se najčešce koriste u svakodnevnom radu po najnovijoj verziji ECDL Syllabusa 4.0.

U savremeno opremljenoj, kompjuterizovanoj učionici polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od četiri modula: 

Kurs je intenzivan i podrazumijeva 10 radnih dana po 3 školska časa, pri čemu su 2 časa predviđena za predavanja, dok je treći čas svakog dana rezervisan za praktične vježbe. Polaganje modula se zakazuje u terminu koji odgovara kandidatima, a nakon uspješno položenog ispita kadidati dobijaju ECDL indeks i sertifikat. Cijena kursa za sva 4 modula je 120 Eura.

Prijave za naredni kurs, koji će biti organizovan u drugoj polovini marta 2019.g., su u toku. Više informacija možete dobiti putem broja telefona: +381 (0)31 332 900 ili putem e-maila: studentskasluzba@fm-hn.com, kao i u Studentskoj službi Fakulteta radnim danima od 9-18h.