Pozivaju se svi studenti da prisustvuju drugom u nizu gostujućih predavanja “Primjeri uspješnih” koje će biti organizovano putem video linka. Predavanje je zakazano za utorak 02. april 2019. godine u 12h i naš gost će biti Dejana Ponoš, direktor kompanije Arhimed.

Studenti koji slušaju predmete: Uslužni menadžment, Menadžersko računovodstvo i Organizacija preduzeća, ostvariće 2 boda za prisustvo gostujućem predavanju.

  • Dejana Ponoš nalazi se na čelu kompanije Arhimed, gdje sa svojim timom zadnjih 10 godina elektronski arhiviraju medijske objave i čine ih dostupnim istraživačima i korisnicima iz cijelog svijeta. Njena najveća vrlina, ali i mana je 24/7 dostupnost klijentima, što usložnjava zadatke ali i odgovornosti menadžera. Dejana vjeruje da klijenti zaslužuju individualan pristup i ličnu podršku, što čini Arhimed jedinstvenim servisom.
  • Dejana je magistar poslovnog upravljanja i marketinga, ali i bachelor poslovne psihologije, u želji da spoji svoja interesovanja sa praktičnim, uključujući HR, prodaju i upravljanje u biznisu.
  • U okviru Udruženja Roditelji, gdje je aktivan član, Dejana se sa drugim aktivistima bori za prava djece, roditelja, samohranih roditelja kao i zaposlenih u Crnoj Gori. Sa svojim kolegama aktivistima, učestovala je u brojnim humanitarnim akcijama, sa ciljem pomoći ugroženim grupama. Urednik je vodiča Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva – prvog takvog vodiča u našoj zemlji, koji opisuje psihološku i pravnu dimenziju razvoda rječnikom prilagođenim “prosječnom” čitaocu.
  • Dejana nalazi zadovoljstvo u predlaganju novih rješenja, proučavanju socijalnih fenomena ali i izmjeni legislative gdje je to potrebno. Pruža veliku podršku inkluziji lica sa invaliditetom, posebno kroz projekte edukacije i profesionalnog osposobljanja, kako lično tako i kroz Arhimed.
  • Dobitnica je Veuve Clicquot nagrade za najuspješniju poslovnu ženu u Crnoj Gori u 2017. godini (Veuve Clicquot Business Woman Award 2017).
  • Jedan od idejnih tvoraca projekta Igramiranje.me, gdje se djeca uzrasta od 7-11 godina uče programiranju, koji je u 2018. godini dobio nagradu UPCG-e za društveno-odgovoran projekat (male kompanije).